ثبت آگهی

X  گیلان

برگزاری دوره های برق در روزهای تعطیل جهت شاغلین

برگزاری دوره های برق در روزهای تعطیل...

   گیلان رشت
  شماره تماس
  قیمت :  توافقی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹   ( 11 روز پیش )
اموزشگاه فنی حرفه ای برق در رشت ( آموزشگاه فن آموزان)

اموزشگاه فنی حرفه ای برق در رشت...

   گیلان رشت
  شماره تماس
  قیمت :  توافقی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹   ( 11 روز پیش )
آموزش مجازی الکترونیک

آموزش مجازی الکترونیک

   گیلان چاف‌و‌چمخاله
  شماره تماس
۲۷ شهریور ۱۳۹۹   ( 13 روز پیش )

برنج

   گیلان هشتپر‌(تالش)
  شماره تماس
  قیمت :  توافقی
۱۸ شهریور ۱۳۹۹   ( 22 روز پیش )
ورق شیروانی

ورق شیروانی

   گیلان رشت
  شماره تماس
  قیمت :  توافقی
۱۵ شهریور ۱۳۹۹   ( 25 روز پیش )
انواع ورق شیروانی

انواع ورق شیروانی

   گیلان رشت
  شماره تماس
  قیمت :  توافقی
۱۱ مرداد ۱۳۹۹   ( 60 روز پیش )
انواع ورق شیروانی پروفیل پشم شیشه

انواع ورق شیروانی پروفیل پشم شیشه

   گیلان رشت
  شماره تماس
  قیمت :  توافقی
۰۱ مرداد ۱۳۹۹   ( 70 روز پیش )
نصب ویندوز در محل خدمات کامپیوتری