ثبت آگهی

ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیان


  •   09355104078
  •    نوع قیمت گذاری: توافقی
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  •    محله: گلشهر
  ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیانترک اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیان

  ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی ایرانیان


  ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی
  دارو گیاهی ایرانیان
  ترک اعتیاد تضمینی
  (تریاک،شیره،هروئین،کراک،متادون وترامادول)
  ____________________________________
  هنگام درمان اثری ازدرد،خماری ،رعشه،خمیازه،
  عرق سرد ،بداخلاقی ، بیحالی وکم حوصلگی
  وجودندارد.
  درمان بصورت سرپایی و پنهانی انجام میشود
  ونیازی به بستری شدن نیست.
  وزن ازدست رفته وچهره پریشان بیمار طی
  چند روز بازسازی میشود.
  این دارو اعتیادآور نبوده ودرترکیبات آن موادشیمیایی،مرفین یامشتقات آن وجودندارد
  وبعداز۷۲ساعت از شروع مصرف این دارو
  تست اعتیاد بیمار منفی می‌باشد.
  این دارو بسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف
  فعالیت روزانه بیماربیشترمیشود.
  این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه
  موادمخدر رهامیسازد
  بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران
  دیگرتوصیه میکنید
  مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان
  تلفن : ۰۹۳۵۵۱۰۴۰۷۸
  موسوی ۰۹۳۸۳۱۵۵۸۰۰
  ۰۲۶۳۴۵۰۴۵۳۰    |     |     |     |  

  نصب ویندوز در محل خدمات کامپیوتری