ثبت آگهی

ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی


  •   09355104078
  •    نوع قیمت گذاری: توافقی
  •    استان: البرز
  •    شهر: کرج
  •    محله: گلشهر
  ترک اعتیاد توسط داروی گیاهیترک اعتیاد توسط داروی گیاهی

  ترک اعتیاد توسط داروی گیاهی


  داروگیاهی ایرانیان

  ترک اعتیادتضمینی (تریاک ،شیره ،هروئین،کراک)
  ___________________________________________________________
  هنگام درمان اثری ازدرد،خماری ،رعشه،خمیازه،عرق سرد ،بداخلاقی ،
  بیحالی وکم حوصلگی وجودندارد.
  درمان بصورت سرپایی و پنهانی انجام میشود
  ونیازی به بستری شدن نیست.
  وزن ازدست رفته و چهره پریشان بیمار طی چند روز بازسازی میشود.
  این دارواعتیادآورنبوده ودرترکیبات آن هیچگونه موادشیمیایی،مرفین یا مشتقات آن وجود ندارد.وبعداز۷۲ساعت از شروع مصرف این دارو تست اعتیاد بیمار منفی می‌باشد.
  این دارو بسیارنیروزا بوده وهنگام مصرف
  فعالیت روزانه بیماربیشترمیشود.
  این دارو شخص بیمار راکاملآ از وسوسه موادمخدر رهامیسازد
  بایکبارمصرف این دارو،خودشما آنرابه بیماران دیگرتوصیه میکنید
  مشاوره تخصصی اعتیاد بصورت رایگان
  تلفن : ۰۹۳۵۵۱۰۴۰۷۸
  موسوی ۰۹۳۸۳۱۵۵۸۰۰    |     |     |     |  

  نصب ویندوز در محل خدمات کامپیوتری